ders almak

1

(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek

bir olaydan tecrübe kazanmak, ibret almak

Cümle 1: Yapılacak şey gördüğümüz vak'alardan ders almaya çalışmaktır. - A. Ş. Hisar