despot

1 İsim

Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit

Ortodoks Rumların din başkanlarına verilen ad

Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran