devlet adamı

1.İsimDevlet yönetiminde söz sahibi kişi

Son Arananlar

bankamatik05:47:34
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
İmbik05:47:31
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
Bozgun05:47:30
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
kare05:47:27
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
münzevi05:47:17
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
kıyaslama05:47:14
Kıyaslamak işi, mukayese
kadmiyum05:47:11
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
yararlık05:47:08
Yararlı çalışma
ikrar05:47:07
Saklamayarak söyleme, açıkça söyleme
rast05:46:58
Doğru
blöf yapmak05:46:49
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
misafir ağırlamak05:46:41
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
muhasebe05:46:25
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
Meftun05:46:16
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
Akkarınca05:46:13
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
arkada kalanlar (veya arkadakiler)05:46:12
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
Kin05:46:07
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
vaki05:46:00
Olan, olmuş
sütanne05:45:49
bk. sütana
kene05:42:44
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
SEVİNÇ05:41:54
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
pinekleme05:41:24
Pineklemek işi
hoyratça05:40:43
Kaba (bir biçimde)
özelik05:40:37
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
zeyil05:40:11
Ek
ergenlik05:39:54
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
trol05:39:18
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
bahtı açık olmak05:39:14
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
yaftalamak05:38:29
Yafta asmak
mestur05:38:01
Örtülü, kapalı, gizli
mavikantaron05:37:24
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
YUFKA YÜREKLİ05:37:02
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
hatime05:34:54
Son, sonuç
cesaret vermek05:34:43
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
kavi05:34:35
Dayanıklı, güçlü, zorlu
rezerv05:34:28
Saklanmış, biriktirilmiş şey
sülümen05:34:27
Ak sülümen
ortaya çıkmak05:34:23
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
katot05:34:21
Eksi uç
grev05:34:20
İş bırakımı
mızmızlık05:34:13
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
vetire05:34:01
Süreç
tanzimat05:33:56
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
köy ihtiyar meclisi05:33:42
Köy ihtiyar heyeti
kuytu05:33:40
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
erat05:33:34
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
alayiş05:33:33
Gösteriş, göz kamaştırma
mahcup05:33:31
Utangaç, sıkılgan
yakin05:33:25
Sağlam, kesin bilgi
cerrahi müdahale05:33:24
Ameliyat
kalan05:33:16
Kalmak işini yapan
YELKENLİ05:33:13
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
şeker hastalığı05:33:08
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
çuha05:33:02
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
terlik05:33:00
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
motorlu taşıt05:32:55
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
besli05:32:54
bk. besili
maymun05:32:43
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
Anonim05:32:39
Adı sanı bilinmeyen
Nur05:32:34
Aydınlık, ışık, parıltı
CUNDA05:32:32
Yatay serenlerin her iki başı
nice05:32:21
Kaç, ne kadar
kuşkusuz05:32:13
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
paçavra05:31:56
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
aft05:31:29
Pamukçuk
Fazilet05:31:25
Erdem
briç05:30:59
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
VARAN05:30:49
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
toprak köleliği05:30:49
Toprağa bağlı kölelik düzeni
rutubetli05:30:36
Rutubeti olan, nemli
zırhlı05:30:32
Zırh giymiş veya zırh kaplanmış
baldırak05:30:28
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
et lokması05:30:07
Et yemeği
LOKAL05:30:01
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
linyit05:29:55
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
petrol05:29:23
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
hız05:28:17
Çabukluk, sür"at
Domestik05:28:17
Evcil
baş kaldırma05:27:55
baş kaldırmak işi, isyan
kuşluk05:27:16
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
Hediye05:27:08
Armağan
Objektif05:26:53
Nesnel, afakî
demirci05:26:49
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
jeolojik05:26:42
Yer bilimi ile ilgili
hıyar05:26:37
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
kal05:26:33
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
bilge05:26:31
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
tarafa olmak (veya çıkmak)05:26:19
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
aşinalık05:26:13
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
SİMÜLTANE05:26:09
Aynı anda olan, eş zamanlı
Kolayca05:26:06
Oldukça kolay olan
Ayazma05:26:05
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
ihzar05:25:59
Hazırlama, hazır etme
bankaya yatırmak05:25:50
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
taşınma05:25:40
Taşınmak işi
yılgı05:25:14
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
birbiri05:25:14
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
salıverme05:25:11
Salıvermek işi
ısı yuvarı05:25:07
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
hazan05:24:52
Güz, sonbahar
oramirallik05:24:50
Oramiral rütbesi
gezegenler arası05:24:44
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
yazlık05:24:37
Yaz boyunca kullanılan (giyecek vb.)
balıkçıl05:24:29
Balıkla beslenen, balık yiyen
Kavuk05:24:25
İçi boş şey
izmihlal05:24:22
Yıkılma, çökme
intan05:24:18
Mikroptan ileri gelen hastalık
vacip05:24:15
Yapılması gerekli olan
Kazı05:24:07
Bir yeri kazma işi, hafriyat
Dolaşım05:24:07
Dolaşmak işi
müstağni05:24:05
Elinde olanla yetinen, doygun
stenografi05:24:02
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
enjektör05:23:55
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
nebi05:23:53
Peygamber, savacı
edilgin05:23:46
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
ferda05:23:38
Erte, yarın, yarınki
ücretsiz05:23:27
Bir karşılık ödemeden alınan
halk avcılığı05:23:25
Demagoji
teferruatlı05:23:21
Ayrıntılı
mala05:23:21
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
eyvallah05:23:14
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
anomali05:23:12
Sapaklık, aykırılık
idman05:23:02
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
Kafatası05:22:56
İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü
kanun yoluyla05:22:53
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
Rumen05:22:37
Romanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Komplike05:22:35
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
yamaklık05:22:33
Yamak olma durumu
Yağmurluk05:22:19
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
beleş05:22:18
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen