devlet adamı

1 İsim

Devlet yönetiminde söz sahibi kişi