deyi

1

Hristiyan felsefesinde Tanrı kelâmını insanlara ulaştıran oğul (İsa), logos

İsim

Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü