dil bilimci

1 İsim

Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist