diyagram

1 İsim

Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik

Bir çiçeğin bütün ayrıntılarını gösteren taslak