dizin

1.İsimBir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
Belli bir konuda çıkan kitap ve dergideki yazılarla ilişkiyi sağlayan ve ayrı bir kitap veya süreli yayın biçiminde çıkan eser
Kitaplık, belge vb. için düzenlenen belli bir bilginin veya belgenin bulunduğu yeri gösteren düzenli liste

Son Arananlar

KAKIŞMA19:22:04
Kakışmak işi
LOK19:21:54
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
düşkünler evi19:21:26
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
peksimet19:21:26
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
bili19:21:23
Bilgi, malûmat
mümkün19:21:19
Muhtemel, olabilir, olası
bunalma19:21:16
Bunalmak işi
peygamber çiçeği19:21:08
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
ihata19:21:05
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
darlık19:20:59
Dar olma durumu
MOSTRALIK19:20:54
Göstermelik, numune
kırdırma19:20:45
Kırdırmak işi, ıskonta
darbe19:20:42
Vuruş, çarpış
nezir etmek19:20:41
bk. nezretmek
KORTEJ19:20:39
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
aşağı yukarı19:20:33
Tama yakın, yaklaşık olarak
fiyat (veya değer) biçmek19:20:24
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
mahiyet19:20:21
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
Argo19:20:12
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
çizik19:20:11
Çizilmiş
aksülâmel19:20:09
Tepki, reaksiyon
eril19:20:08
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
salıverme19:20:02
Salıvermek işi
kısmak19:20:01
(göz için) Biraz kapamak
ALKA EVLİ19:19:52
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
köşe bucak19:19:25
Göze çarpmayan yer
teşvik etmek19:19:23
isteklendirmek, özendirmek
dikkat19:19:20
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
kiracı19:19:13
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
zembil otu19:19:10
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
bula19:18:57
Yenge, amca veya dayı karısı
sıralaç19:18:56
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
rehavet19:18:53
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
bölüntüler19:18:51
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
lepra19:18:48
Cüzam
yurt bilgisi19:18:48
bk. yurttaşlık bilgisi
yandaş19:18:47
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
yolluk19:18:31
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
özsever19:18:31
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
HABBE19:18:21
Tahıl tanesi, evin
Derkenar19:18:18
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
dialkol19:17:48
bk. Glikol
saymanlık19:17:41
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
Cezir19:17:29
Kök
Deniz yeli19:17:18
İmbat
kalıtım19:17:17
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
harç19:17:14
Harcanan para, masraf
Tutanak19:17:09
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
KARAKAŞ19:17:06
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
yaygın yanlış19:16:57
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
çağ dışı19:16:53
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
Aksan19:16:49
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
tavşan dudağı19:16:46
Doğuştan yarık dudak
yemek listesi19:16:36
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
motorlu taşıt19:16:22
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
fır19:16:15
Fırıl fırıl
mart19:16:09
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
zerk19:16:08
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
şark19:16:02
Doğu
anamal19:15:55
Sermaye, kapital
kelime cambazlığı19:15:54
Sözlerle oyun yapma
Dövüş19:15:50
Dövmek işi veya biçimi
akraba çıkmak19:15:48
önceden tanışmadan veya bilmeden konuşarak akraba olduklarını anlamak
kemiksiz19:15:42
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
TAKILGAN19:15:33
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
Ameliye19:15:32
Yapılan iş, işlem
vizon kürk19:15:19
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
Kurcalama19:15:13
Kurcalamak işi
restorasyon19:15:12
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
keten tohumu19:15:01
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
koyu kır19:14:57
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
süsleme sanatları19:14:53
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
maddeci19:14:52
Materyalist
merek19:14:27
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
kalyon19:14:25
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
bat19:14:18
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
Istılah19:14:04
Terim
muvasalat etmek19:13:54
varmak, ulaşmak
lemis19:13:51
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
kain19:13:44
Bulunan, olan
kişi zamiri19:13:22
Kişilerin yerine kullanılan zamir
kuru temizleme19:13:21
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
boyunduruk19:13:18
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
baştankara19:13:11
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Simetrik19:13:09
Simetrisi olan, bakışımlı simetrik, mütenazır
zelil19:12:58
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
ton19:12:52
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
yer sakızı19:12:50
Bitüm
orijinal19:12:50
Özgün
yazgı19:12:48
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
yat19:12:47
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
utarit19:12:45
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
PRASEODİM19:12:39
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
Despot19:12:37
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
ringa19:12:36
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
gayritabiî19:12:35
Doğa dışı, doğaya aykırı
blöfçü19:12:20
Blöf yapan (kimse)
KARARSIZ19:12:17
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
halk bilimi19:12:09
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
tavsif19:12:06
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
cilalı19:12:06
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
DALGIR19:11:51
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
derviş19:11:47
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
ditme19:11:41
Ditmek işi
sipariş etmek19:11:25
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
sofistike19:11:17
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
dut kurusu19:11:15
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
Yalanlama19:11:13
Yalanlamak işi, tekzip
uyuşkan19:11:12
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
POZ19:11:10
(resim ve fotoğrafta) Duruş
şamatacı19:11:02
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
sağlamlık19:11:02
Sağlam olma durumu
tiyatro19:10:58
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
nispi19:10:56
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
minibüs19:10:46
10, 12 kişilik küçük otobüs
çaresizlik19:10:45
Çaresiz olma durumu
ayıraç19:10:19
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
haraplık19:10:16
Harap olma durumu, yıkkınlık
itme19:10:13
İtmek işi
aldatıcı19:10:03
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
devretme19:09:49
Devretmek işi
hakaret saymak19:09:41
bir sözü veya davranışı hakaret olarak kabul etmek
sevimsiZ19:09:36
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
izah etmek19:09:31
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
GECE YANIĞI19:09:30
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
bağnazlık19:09:20
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
canını vermek19:09:18
kendini feda etmek
zORBA19:09:13
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
talih kuşu19:09:04
İyi talih
GİZEMCİ19:08:58
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik