dokuma tezgâhı

1 İsim

Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç