drenaj

1 İsim

Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama

Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma