duba

1 İsim

Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı

İçi boş, her yanı kapalı, suyun üstünde yüzen bir tür büyük şamandıra

Cümle 1: Dört beş duba üstüne bir küçük tahta köşk kurmuşlar. - B. R. Eyuboğlu