durma

1 İsim

Durmak durumu

Eğleşme, eğlenme, tevakkuf