ege

1 İsim

Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye

2 İsim

Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga

3 İsim

Madenleri, tahtayı vb. yi yontmak, düzeltmek, perdahlamak için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik araç