eğitim

1 İsim

Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi

Cümle 1: Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir. - H. Taner

Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye

Cümle 1: Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir. - H. Taner

Eğitim bilimi