eğitim

1.İsimBelli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
Cümle 1: Mezun olduktan sonra yüksek eğitim için Lyon'a gönderilir. - H. Taner
Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye
Cümle 1: Eğitim, bizim istediğimiz kalıplara göre adam yetiştirmek değildir. - H. Taner
Eğitim bilimi

Son Arananlar

Olağan11:44:12
Sık sık olan, olagelen, tabiî
Cereyan11:44:08
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
âdet olmak11:44:07
öteden beri yapılır olmak
soru eki11:44:05
Soru kavramı veren mi eki
Trent11:44:04
Eğilim
riyaziyeci11:44:03
Matematikçi, matemetik öğretmeni
birbiri için yaratılmış olmak11:44:03
birbiriyle çok iyi anlaşmak
ağma11:44:01
Ağmak işi
ÇAM SAKIZI11:44:00
Çam ağacından çıkarılan reçine
Liparit11:43:58
Riyolit
kanepe11:43:57
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
KAVRAM11:43:57
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
aklınca11:43:56
(küçümseme yollu) Düşüncesine göre, aklı sıra
İstikrarlı11:43:55
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
sapan11:43:55
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
Kapik11:43:54
Rublenin yüzde biri değerindeki para
tul11:43:53
Uzunluk
teyit11:43:53
Doğrulama, gerçekleme
tebdilihava11:43:53
Hava değişimi
Tır11:43:52
Treylerin kısaltılmış biçimi
Duruş11:43:51
Durmak işi veya biçimi
çayır kuşu11:43:50
Tarla kuşu
hidrosiyanik11:43:49
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
aka11:43:48
Büyük kardeş, ağabey
vahşi hayvan11:43:48
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
ellik11:43:47
Eldiven
Isı11:43:46
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
Islık11:43:46
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
trol11:43:43
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
Mülahham11:43:41
Şişman
yöreselleşme11:43:41
Yöreselleşmek işi
oval11:43:40
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
elti11:43:39
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
Sağgörü11:43:38
Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret
varış11:43:37
Varmak durumu veya biçimi
anemik11:43:36
Kansız
asker olmak11:43:35
askerlik ödevine başlamak
Temmuz11:43:35
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
resimlik11:43:35
Resim takmaya yarayan çerçeve
sebat etmek (veya göstermek)11:43:33
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
TOPLULUK11:43:33
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
bahtı açık olmak11:43:29
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
altes11:43:28
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
yardakçılık11:43:27
Yardakçı olma durumu
ÖĞRENCİ11:43:26
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
mahvetme11:43:24
Mahvetmek işi
güz dönemi11:43:24
Güz ayları
MAKİ11:43:23
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
üzüntü11:43:22
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
septisizm11:43:22
Kuşkuculuk, şüphecilik
Hars11:43:20
Tarla sürme
ons11:43:17
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
tarif etmek11:43:16
tanımlamak
güdü11:43:16
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
kuzen11:43:15
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
engel olmak11:43:15
önlemek, geciktirmek
pasaport11:43:14
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
Fedakar11:43:13
Özverili
dumağı11:43:12
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
İvedilik11:43:11
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
damga11:43:09
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
telef etmek11:43:09
öldürmek, mahvetmek
Sepet11:43:08
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
Birleşik11:43:08
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
kot11:43:08
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
tas11:43:07
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
talihli11:43:06
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
YÜK GEMİSİ11:43:06
Yük taşımak için yapılan özel gemi
Yabancı11:43:04
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
rüküş11:43:04
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
hilal11:43:03
Ayça, yeni ay
yelken balığı11:43:03
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
adale11:43:02
Kas
Yarlık11:43:02
Hükümdar buyruğu, ferman
FETRET11:43:00
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
ERGANUN11:42:59
Org
Hademe11:42:58
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
antipatik11:42:58
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
şeytan taşlama11:42:56
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
basketbol11:42:55
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
beis11:42:54
Engel, uymazlık
kâfi11:42:53
Yeterli, yetecek ölçüde olan
espri11:42:52
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
Kıyafet11:42:51
Kılık
bisikletçi11:42:50
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
ana arı11:42:50
Arı beyi
Çevre bilimi11:42:48
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
yordam11:42:47
Çeviklik, çabukluk
fosil11:42:47
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
ahiretlik11:42:45
bk. ahretlik
ısrar11:42:44
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
deniz kuvvetleri11:42:43
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
AKAÇLAMA11:42:43
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
takunya11:42:42
Nalın
çaydanlık11:42:41
İçinde çay pişirilen kap
sındı11:42:40
Makas
hamule11:42:36
Yük
SONSUZ11:42:35
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
Müzekker11:42:34
Eril
uğut11:42:33
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
zulüm görmek11:42:31
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
kesin11:42:30
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
sabit olmak11:42:29
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
şifa11:42:27
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
Ehlidil11:42:25
Gönül eri, kalender, rint
güvenirlik11:42:22
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
ığıl ığıl11:42:20
Ağır ağır, yavaş yavaş
cefa11:42:19
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
Tungsten11:42:18
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
Zehir11:42:15
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
GÜMÜŞ11:42:13
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
karakteroloji11:42:12
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
fahriye11:42:12
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
alaya almak11:42:12
alay etmek, eğlenmek
ateş basmak11:42:11
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
hatasız11:42:10
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
düğümlemek11:42:09
Düğüm yaparak bağlamak
baştan başa11:42:09
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
Gönül11:42:08
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
barlam11:42:07
bk. barlam
MAHALLE11:42:06
Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
baryum11:42:05
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
Açılma11:42:05
Açılmak işi
kalinis11:42:04
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
Rica11:42:03
Dileyiş, dileme, dilek
nabekâr11:42:02
Yararsız, işe yaramaz
allame11:42:02
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
Baytar11:42:00
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
yakın dost11:41:58
İçten, samimî ve yalın kimse
burhan11:41:57
Kanıt