eğlenceli

1 Sıfat

Eğlendiren, hoşa giden

Cümle 1: Eğlenceli bir şehirde, seninle yaşamak istiyorum. - Sait Faik Abasıyanık