eşit

1 Sıfat

Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî

Cümle 1: Bunlar bastonlarına dayanarak hep eşit adımlarla yürürler. - S. Birsel

Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan

Cümle 1: Herkes... kanun önünde eşittir. - Anayasa