eşraf

1 İsim

Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler

Cümle 1: Öte taraftan da ileri fikirlerim kasaba eşrafını kuşkulandırmaya başlamıştı. - R. N. Güntekin