eşsiz

1 Sıfat

Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan

Cümle 1: Eşsiz bir başarı. Cümle 2: Güzelliğine hayran olduğum bu eşsiz şehre karşı, onun bir insanı olmak borcumu bir derece yerine getirip sevinmiştim. - H. Taner

Eş bulmamış, eşinden ayrılmış veya yanında eşi olmayan

Cümle 1: Bu kuş eşsiz kaldı.