eşya

1 İsim

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü

Cümle 1: Annem Üsküp'ten, evinden, eşyasından ayrılmak istemiyordu. - Y. K. Beyatlı Cümle 2: Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar. - B. Felek