efendi

1 İsim

Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan

Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan

Cümle 1: Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi. - Y. Z. Ortaç

Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse

Cümle 1: Köylü memleketin efendisidir. - Atatürk Cümle 2: Yavaş yavaş düşündükçe efendisinin ne kadar büyük, ne kadar akıllı bir adam olduğunu anlamağa başladı. - Ö. Seyfettin

Koca

Cümle 1: Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor. - C. Uçuk

Sıfat

Saygıdeğer, ince, çelebi

Cümle 1: Köklü bir İstanbul efendisi terbiyesi hücrelerine işlemişti. - H. Taner

Ünlem

(erkekler için) Seslenme sözü olarak kullanılır

Cümle 1: Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver. - Sait Faik Abasıyanık