ego

1 İsim

Ben

Cümle 1: Örnek devlet adamı bence egosunun aleyhine özveride bulunabilen adamdır. - H. Taner