ekin iti

1 İsim

Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse