ekipman

1 İsim

Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya