ekonomi

1 İsim

İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat

Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat

Aşırı harcamalardan sakınma, iktisat