elci

1 İsim

Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse

2 İsim

Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir

Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse

Yalvaç, peygamber, resul