enayi

1 Sıfat

Fazla bön, avanak, et kafalı, budala

Cümle 1: İyice buldum kafayı, sen daha bulmadıysan enayisin. - A. İlhan