enjektör

1 İsim

Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga

Cümle 1: Üzerinde ağızları açık kalmış ilâç şişeleri, pamuk parçaları, kırık bir enjektör ile bir küçük masa... - R. N. Güntekin