entertip

1 İsim

Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi