epeyce

1 Zarf

Oldukça, bir hayli

Cümle 1: ...alışık olmadığı öğle uykusundan epeyce geç uyandı. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Uyandığım zaman güneşi epeyce yükselmiş buldum. - R. H. Karay