eril

1 Sıfat

Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker