eski

1.SıfatÇoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
Cümle 1: Eski yapı. Eski şarap. Cümle 2: Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden? - N. Ataç
Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş
Cümle 1: Eski bir palto. Cümle 2: Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum. - H. Z. Uşaklığil
Bir önceki, sabık
Cümle 1: Anlatışına bakılırsa, eski kâtibe, şimdi fevkalâde şık giyiniyormuş. - H. Taner
Geçerli olmayan
Cümle 1: Eski moda. Cümle 2: Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir. - R. N. Güntekin
Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan
Geçmiş çağlardaki
Cümle 1: Kendimi eski zamanların eski bir gecesinde gayet geç bir saatte sokakta dolaşıyorum sanıyordum. - R. N. Güntekin
İsim(tamlanan olarak kullanılınca alaylı olarak) Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığını bildirir
Cümle 1: Mebus eskisi. Müdür eskisi.
Mesleğinde uzmanlaşmış, tecrübesi olan
Cümle 1: Eski öğretmen.
Geçmiş dönemlerde yaşayan (kimse)
Cümle 1: Kısa hikâyemize eskilerin çok kullandığı bir üslûp ile başlayabiliriz. - N. Araz Cümle 2: Eskiler arasında beni en çok Fuzulî duygulandırırdı. - S. Birsel

Son Arananlar

normalüstü20:01:15
Olağan dışı
Gerici20:01:14
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
mükemmeliyet20:01:12
Mükemmellik
yüzükoyun20:01:11
Yüzü yere gelerek
pısırık20:01:11
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
SATIH20:01:08
Yüz, yüzey
tartı20:01:04
Tartmak işi veya biçimi
Şipşak20:01:03
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
lepiska20:00:58
Leipzig şehrinde üretilen ipek
KADIN20:00:55
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
Şikar20:00:52
Av
yetik20:00:50
Yetişmiş, erişmiş, büyümüş
baba adam20:00:50
Yaşlı, ağırbaşlı, iyi yürekli, olgun adam
kuşpalazı20:00:50
Difteri
muadil20:00:48
Eşit, denk, eş değer
koyun20:00:47
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
kayınço20:00:45
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
kaslı20:00:42
Kasları gelişmiş olan, adaleli
Şia20:00:39
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
projektör20:00:39
Işıldak
püskürtücü20:00:35
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
Utku20:00:31
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
Alp20:00:28
Yiğit, kahraman
püskü20:00:20
bk. eski püskü
Şerefli20:00:17
Onurlu
karaçalı20:00:16
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
Nicelik20:00:16
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
komprime20:00:12
Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilâç, hap
pürtüklü20:00:10
Pürtükleri olan
baraj20:00:09
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
kanaviçe20:00:09
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
pünez20:00:04
Raptiye
sadakatli20:00:04
İçten bağlı, sadık
kamçı20:00:00
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
Şehvani19:59:59
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
ip merdiven19:59:55
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
tetir19:59:53
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
pişekar19:59:49
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
kalp kası19:59:47
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
Şaşkın19:59:46
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
kakırtı19:59:44
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
meyil19:59:43
Eğiklik, eğim, akıntı
paçavra hastalığı19:59:43
Grip, nezle, enflüenza
cemile19:59:39
(kadın için) Güzel
iklimleme cihazı19:59:38
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
hainlik etmek19:59:35
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
hız19:59:33
Çabukluk, sür"at
Şarkıcı19:59:32
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
paylaşma19:59:31
Paylaşmak işi
hüsün19:59:29
Güzellik
GÖRGÜSÜZ19:59:26
Görgüsü olmayan
haç19:59:26
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
kale19:59:26
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
parçalamak19:59:24
Birliği bozmak amacıyla bölmek
atımcı19:59:24
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
ikram etmek19:59:23
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
hayranlık19:59:22
Hayran olma durumu
parçalama19:59:18
Parçalamak işi, parçalara ayırma
hava deliği19:59:13
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
haberci19:59:09
Haber getiren kimse, ulak
Şarap19:59:08
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
aksiyom19:59:06
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
maceracı19:59:06
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
hamam takımı19:59:04
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
parçacık19:59:04
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
BAYAĞI19:58:58
Aşağılık, pespaye
Şamdan19:58:58
Üzerine mum yerleştirilen destek
eskitme19:58:55
Eskitmek işi
haksız yere19:58:54
Haksız olarak, hak etmediği hâlde
köpek balığı19:58:52
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
teşrih19:58:52
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
temek19:58:50
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
hak ediş19:58:50
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
YARDIM19:58:49
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
Göktürk19:58:45
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
güçsüzLÜK19:58:44
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
Klan19:58:44
Boy
güz dönemi19:58:41
Güz ayları
güverte19:58:35
Gemide ambar ve kamaraların üstü
olanaksızlık19:58:32
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
güvenlik görevlisi19:58:29
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
Şakak19:58:24
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
gözü aç19:58:22
Doymak bilmeyen, aç gözlü
gözetim19:58:17
Gözetme işi, nezaret
tenya19:58:13
Şerit
okşamak19:58:13
Hafifçe dövmek
gözaltına almak19:58:12
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
Şaban19:58:09
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
izci19:58:09
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
göz kamaştırmak19:58:07
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
örneğin19:58:06
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
okyanus çukuru19:58:04
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
gönlünce19:58:03
Dileğine uygun
nişanlanmak19:57:55
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
geçimini doğrultmak19:57:51
geçinmek için para kazanmak
nişanlamak19:57:48
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
ruhsal19:57:46
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
gerçekleşme19:57:39
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
nişangah19:57:38
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
flûrya19:57:35
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
ŞEHZADE19:57:31
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
flâvta19:57:31
Flüt
fizik ötesi19:57:26
Doğa ötesi
bilgicilik19:57:25
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
fiyakalı19:57:23
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
ŞEFKATLİ19:57:16
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
fena değil (veya fena sayılmaz)19:57:09
oldukça iyi
felsefî19:57:05
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
ruba19:57:03
Giysi, giyecek
natır19:57:02
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
fasıl19:57:01
Bölüm, kısım, devre
usul19:56:57
Kökler, asıllar
Pekmez toprağı19:56:56
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
nalın19:56:55
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
vuru19:56:53
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
baştan savma19:56:51
üstünkörü, özen göstermeden
eşlek19:56:51
Ekvator
ŞAKACI19:56:48
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
mikropsuzlandırma19:56:48
Mikropsuzlandırmak işi
eşarp19:56:47
Baş örtüsü
eğme19:56:42
Eğmek işi
oğlan19:56:39
Erkek çocuk
meşk19:56:38
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
kendini beğenmek19:56:38
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
ışık19:56:33
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
eğirme19:56:32
Eğirmek işi
eğiklik19:56:28
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
eline çabuk19:56:23
Çabuk iş gören
meşgul olmak19:56:23
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
varidat19:56:23
Akla gelen, içe doğan düşünce