esmer

1 İsim

Siyaha çalan buğday rengi

Sıfat

Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız

Cümle 1: Üzülüyor, ama üzüntüsü, kızının esmer güzeli olmasına... - Sait Faik Abasıyanık

(hava) Kurşunî renk

Cümle 1: Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi. - T. Buğra