etraflıca

1 Zarf

Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı

Cümle 1: Bir karara varılmadan evvel, etraflıca düşünmek gerekir. - F. F. Tülbentçi