eylem

1 İsim

Eylemek işi, fiil, aksiyon

Cümle 1: Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilmez. - Anayasa

Fiil

Cümle 1: Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti. - M. Ş. Esendal

Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel

Cümle 1: Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı. - A. İlhan