8 sonuç bulundu.

 • ezbere
  Zarf

  Ezberleyerek, bir yerden okumayarak, bir yere bakmayarak

  Cümle 1: Siz piyesi adeta ezbere biliyorsunuz. - P. Safa
 • ezbere
  Mecazi

  Aslını, gerçeğini anlamadan, bilmeden, düşünmeden, incelemeden

  Cümle 1: Sen bunu ezbere söylüyorsun.
 • ezbere anlatmak

  okunan bir şeyi olduğu gibi, bozmadan anlatmak

 • ezbere bilmek

  o yerin her yanını iyice bilmek

  Cümle 1: Buraların altını ezbere bilirim, ezbere. - Sait Faik Abasıyanık
 • ezbere iş görmek

  incelemeden gelişigüzel yapmak

 • ezbere yapmak

  ezberden yapmak

 • ezbere yapmak

  model veya doğa karşısında durmayarak fikirden tasavvur ve tahayyül suretiyle resim yapmak

 • ezbere konuşmak

  bilmeden, aslını arayıp sormadan konuşmak

Kaynak: TDK

Reklam
Reklam
Hakkımızda