ezbere

1 Zarf

Ezberleyerek, bir yerden okumayarak, bir yere bakmayarak

Cümle 1: Siz piyesi adeta ezbere biliyorsunuz. - P. Safa

Aslını, gerçeğini anlamadan, bilmeden, düşünmeden, incelemeden

Cümle 1: Sen bunu ezbere söylüyorsun.