ezici

1 Sıfat

Ezmek işini yapan

Üstün, yok eden, ağır basan

Cümle 1: Ezici çoğunluk.

Yıpratıcı, bunaltıcı, sıkıntılı

Cümle 1: Hep ağır, ezici, sıkıntılı şeyler düşündükleri belliydi. - Sait Faik Abasıyanık