ezik

1 Sıfat

Ezilmiş veya yassılmış

Olaylar ve hayat şartları karşısında güçsüz ve sıkıntılı duruma düşmüş olan, üzüntülü

Cümle 1: Hiç de ezik bulmaz kızını; hep güvenmiştir ona. - T. Buğra

İsim

Bere, çürük

Cümle 1: Vücudu eziklerle dolu idi.