fail

1 Sıfat

Eden, yapan, işleyen

Cümle 1: Vilâyetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vak'ası çıkar. - R. N. Güntekin

İsim

Hukukî sonuç doğuran bir suç işleyen kimse

İsim

Özne