faiz

1 İsim

İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema

Cümle 1: ... taksitler eşit olarak ödenir, peşin ödenmeyen kısım Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır. - Anayasa

Kapitalist ekonomide, artık değerin değişikliğe uğramış biçimi olarak paranın fiyatı, kiralanan paranın kira bedeli