falan

1 İsim

Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar

Cümle 1: Bana "falan geldi, falan gitti" diye anlatmaya başladı. Ben falan oğlu falanım, dileğim şudur diye yazsın.

Sıfat

Tarih, yer, kişi ve benzeri sözlerle sıfat tamlamaları yapıldığında, bu tamlamalar, tekrarlanmak istenmeyen şeyleri genel olarak anlatmaya yarar

Cümle 1: Falan tarihte, falan yerde, falan kişi ile gezerken sizi gördüm demiş.

Cümlede belirtilen nesne veya nesnelerden sonra gelerek "ve benzerleri" anlamında kullanılır

Cümle 1: Hiç heyecan falan göstermiyor. - Ö. Seyfettin