farklı

1 Sıfat

Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı

Cümle 1: Vücut ve yüz hatları, giyiniş ve yürüme tarzı çok mu farklı? - R. H. Karay