fatih

1 Sıfat

Zafer kazanan, fetheden (kimse)

Cümle 1: Milletler tarihte fatihlerden fazla âdillere bağlıdırlar. - F. R. Atay

İsim

İslâm devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan

Cümle 1: Bizans fatihi kartal burunlu II. Mehmet ve Mısır fatihi yıldırım bakışlı Selim, birer dar çukura nasıl sığdılar? - Y. K. Karaosmanoğlu

Büyük ve önemli bir iş bitiren kimse

Cümle 1: Gazinoya bir fatih olarak giriyorum. - R. H. Karay