fersizlik

1 İsim

Fersiz olma durumu

Cümle 1: Bakışlarında zerre kadar dalgınlık, fersizlik göremiyorum. - R. H. Karay