fettane

1 Sıfat

Cilveli, gönül alıcı (kadın)

Cümle 1: O öyle bir fettanedir ki, pisliği, rüküşlüğü bile yakışır haspaya ... güzelliğine, inceliğine halel getirmez. - H. Taner