film

1.İsimFotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
Sinemacılıkta, bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü
Sinema makinesiyle gösterilen eser
Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak

Son Arananlar

film21:16:41
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
Sıska21:16:30
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
Arama21:16:26
Aramak işi, taharri
bulgu21:16:21
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
evin21:16:05
Bir şeyin içindeki öz, lüp
çamur deryası21:16:03
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
oramirallik21:15:40
Oramiral rütbesi
büyücü21:15:38
Büyü yapan kimse, sihirbaz
AYRILMA21:15:30
Ayrılmak işi
Bembeyaz21:15:26
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
kekeç21:15:14
Kekeme
çöküm21:15:09
Çökme biçimi, inhitat
AKIŞKAN21:14:53
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
Limit21:14:51
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
Ani21:14:49
Bir anda oluveren, apansız
lik21:14:47
bk. -lık / -lik
sevecen21:14:45
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
kasetçalar21:14:20
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
teker teker21:14:17
Birer birer, ayrı ayrı
ezici21:14:14
Ezmek işini yapan
tellâllık21:14:09
Telâllın yaptığı iş
dirice21:14:08
Biraz diri
akademisyen21:13:46
Akademi üyesi
ziraatçılık21:13:34
Tarımcılık
taksalı21:13:28
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
ihtiraslı21:13:27
Aşırı istekli
cühela21:13:07
Bilgisizler, cahiller
kanaat getirmek21:13:01
kanmak, aklı yatmak, inanmak
Çapul21:13:00
Yağma, talan, plâçka
müstemlekecilik21:12:51
Sömürgecilik
alım satım21:12:50
Satın alma ve satma işi, alış veriş
mışıl mışıl21:12:45
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
ARGAÇLAMA21:12:44
Argaçlamak işi
müteaddit21:12:23
Çok, birçok
macun21:12:14
Hamur kıvamına getirilmiş madde
sünnet21:12:06
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
şişman21:11:47
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
hisse senedi21:11:31
Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, pay belgiti, aksiyon
kayın21:11:23
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
aç gözlülük21:11:20
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
TAHIL21:11:12
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
Yavaşça21:11:05
Oldukça yavaş, usulca
Tehir etmek21:10:59
ertelemek
çekingen21:10:55
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
varagele21:10:48
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
Dövme21:10:45
Dövmek işi
yelken açmak21:10:35
yola çıkmak için hareket etmek
mübalağa21:10:25
Abartma, abartı
lepra21:10:25
Cüzam
mayası bozuk21:10:16
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
Bacaksız21:10:10
Bacağı olmayan
payda21:10:06
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
anıtsal21:10:06
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
kestirme21:10:05
Kestirmek işi
Çatal21:09:46
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
idadi21:09:37
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
eyeri boş kalmak21:09:35
binicisi ölmek
kolaylık21:09:24
Kolay olma durumu
tan yeli21:09:06
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
bayram21:09:05
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
Sepet21:09:02
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
solmak21:09:00
Tazeliğini, diriliğini veya parlaklığını yitirmek
eşsiz21:08:52
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
trafo21:08:35
Transformatör sözünün kısaltılmışı
kampanya21:08:09
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
utma21:07:50
Utmak işi
BAR21:07:35
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
sorumluluk düşmek21:07:20
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
kiliz21:07:11
Hasır otu, saz, kamış, kofa
VESİLE21:06:56
Sebep, bahane
sütlü kengel21:06:30
Deve dikeni
öngörülü21:06:21
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
şerir21:06:17
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
mütemmim21:06:02
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
değişme21:05:33
Değişmek işi
İÇTEN21:05:14
Yürekten, candan, samimî
Hane21:05:06
Ev, konut
Pusu21:04:45
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
nihale21:04:41
Sofrada kullanılan sahan altlığı
Siyasi21:04:24
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
eğitme21:04:19
Eğitmek işi, terbiye etme
kavram21:03:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
merkez21:03:26
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
anatomici21:03:17
Anatomi uzmanı
derici21:03:04
Dericilik yapan kimse
secde21:02:18
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
dolandırıcılık21:01:57
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
ücra21:01:31
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
kaka21:01:16
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
kadirşinas21:01:10
Değerbilir, iyilikbilir
akmak21:00:47
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
mercan21:00:46
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
her biri21:00:06
Ayrı ayrı hepsi
Tartımlı20:59:46
bk. dizemli
deterjan20:59:42
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
yedek20:58:21
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
gedikli20:57:24
Gediği olan
gezinti20:56:57
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
KIRKI20:56:54
Kırkmak işi
geleni20:56:09
Tarla faresi, büyük fare
sıtmalanma20:55:20
Sıtmalanmak işi
lezzet20:55:15
Ağız yoluyla alınan tat
Ayni20:54:46
Gözle ilgili
YOKSUL20:54:38
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
HUYLANMA20:54:16
Huylanmak işi
bülten20:53:52
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
yerine koymak20:53:41
gibi görmek, saymak
Nd20:52:54
Neodim"in kısaltması
yazanak20:52:52
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
muflon20:52:43
Yabanî koyun, argali
Sahipsiz20:52:39
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
UYGARLIK20:52:28
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
Billursu20:52:21
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
lâkayt20:52:04
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
tükenmişlik20:52:04
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Dokümanter20:51:33
Belgesel
lamel20:51:23
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
Ekmek20:51:22
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
Kadıköy taşı20:50:53
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
HO20:50:53
Holmiyum"un kısaltması
kullanılmış20:50:35
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
Kr20:50:00
Kripton"un kısaltması
heyulâ20:49:49
Korkunç hayal
mine20:49:03
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
defalarca20:48:54
Sık sık, sürekli olarak
bedava20:47:06
Karşılıksız, parasız, emeksiz
yer sıçanı20:47:03
Köstebek
Başvuru20:46:55
Başvurmak işi, müracaat
itişip kakışmak20:46:46
birbirini itmek
icmal20:46:27
Özet, kısaltma