film

1 İsim

Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit

Sinemacılıkta, bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü

Sinema makinesiyle gösterilen eser

Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak