fire

1 İsim

Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi

İsim

Bir iş yapılırken çıkan artık parça