fiyatlandırmak

1 -i

Fiyatını belirtmek, fiyat tespit etmek, fiyatlandırmak