flâma

1 İsim

İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak

Mühendislerin, haritacıların kullandığı renkli belirtme sırığı

Mızrak ucuna takılan küçük bayrak

İki veya üç köşeli, küçük boyutlu bayrak