foto

1

Işık

2 İsim

Fotoğraf sözünün kısaltılmışı