göçmek

1 -den

Yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir veya ülke değiştirmek

Cümle 1: Selânik elden çıkınca, ailesi İzmir'e göçmüştür. - A. İlhan

(bazı hayvanlar) Sıcak iklimli ülkelere gitmek

nsz

Çökmek

nsz

Ölmek, yok olmak

Oturmak

Cümle 1: Masaların arasından geçerek, localardan birine gider, göçerlerdi. - E. E. Talu