göğüs sesi

1 İsim

Baş veya boğazdan gelmeyen gür ve açık bir biçimde çıkarılan ses